Privacy

Edwin Dobbe Tuinen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring

Edwin Dobbe Tuinen verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
– voor- en achternaam
– geslacht
– adresgegevens
– telefoonnummer(s)
– E mailadres

Wij verzamelen geen gegevens van onze website bezoekers en kunnen deze dus ook niet opslaan of verspreiden aan derden.

Edwin Dobbe Tuinen verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor:
– opmaken offertes
– contact op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– facturatie
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Edwin Dobbe Tuinen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Edwin Dobbe Tuinen maakt gebruik van het online softwareprogramma GROENsoft voor het verwerken en opslaan van klantgegevens. GROENsoft heeft een AVG verwerkingsovereenkomst voor Edwin Dobbe Tuinen.
Indien u deze wilt inzien, dan kunt u deze bij ons opvragen.

Edwin Dobbe Tuinen verstrekt u persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Edwin Dobbe Tuinen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Edwin Dobbe Tuinen.
U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@edwindobbetuinen.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ ( machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort ), paspoortnummer en burgerservicenummer ( BSN ) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek. Edwin Dobbe Tuinen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijk heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens.

Edwin Dobbe Tuinen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@edwindobbetuinen.nl